IP 7820 CK

DOOR ... crimson red matt
CARCAS ... havana oak-effect
WORKTOP ... havana oak-effect

Carrier

391
391
CK | Substrate, smooth matt
395
395
CK | Substrate, handleless
393
393
CK | Substrate, country-style modern
394
394
CK | Substrate, country-style classico
396
396
CK | Substrate with groove structure

Available front colours

311 | CK
311 | CK
white matt
312 | CK
312 | CK
magnolia white matt
313 | CK
313 | CK
Pigeon blue matt
322 | CK
322 | CK
Curry yellow matt
323 | CK
323 | CK
Crimson matt
324 | CK
324 | CK
Fir green matt
314 | CK
314 | CK
Pebble grey matt
325 | CK
325 | CK
Light grey matt
326 | CK
326 | CK
Slate grey matt
315 | CK
315 | CK
graphite matt
321 | CK
321 | CK
Black matt

Download Journal

Journal 2019 ca. 6,8 MB

Details